Malum bir borilar populyatsiyasida bitta ona bori va ikkita bolasi ja

A) 50 kg
B) 500 kg
C) 75 kg
D) 750 kg

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online