Kop oyoqlar haqida qaysi javobda togri malumot keltirilgan. 1) xalqal


129. (v20/21-143-1) Kop oyoqlar haqida qaysi javobda togri malumot keltirilgan. 1) xalqali chuvalchanglar vakili; 2) erdagi biogeotsenozning vertikal strukturasining uchinchi yarusida yashaydi; . 3) ikkinchi tartib konsumenti; 4) erdagi biogeotsenozning vertikal strukturasining beshinchi yarusida yashaydi; 5) krevetkalar bilan bir tipga mansub; 6) detritofaglarga kiradi; 7) kembriyda paydo bolgan; 8) devonda paydo bolgan. A) 1,3, 8 B)2, 6,7
C) 4, 5, 6
D) 1,4, 7

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online