Biotik ozaro tasirlarning qaysi shaklida penitsill va bakteriya kolon

A) raqobat
B) parazitizm
C) kommensalizm
D) amensializm

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online