Ushbu hodisalarga xos bolga moslanish turlarini aniqlang. 1) harorat k

A) 1 - fiziologik; 2 - fiziologik; 3 - etologik
B) 1 - morfologik; 2 - biokimyoviy; 3 - fiziologik
C) 1 - biokimyoviy; 2 - fiziologik; 3 - etologik
D) 1 - biokimyoviy; 2 - biokimyoviy; 3 - fiziologik

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM тестирование онлайн | DTM test online