Biomlar deb nimaga aytiladi?

A) oziga xos korinishga va osimliklar dunyosiga ega bolgan yirik regional biosistemalarga
B) Quyosh bilan energiya almashinish hoiatida bolgan, yerdagi hamma tirik organizmlar yigindisiga
C) ma’lum sharoitda turning rivojlanishi va yashashining umumiy holatiga
D) tirik organizmlarga ta’sir qiladigan muhitning har qanday tarkibiy qismlariga
E) ekosistemaning yashovchanligi va kelajagini oldindan aniqlashga yordam beradigan omillarga

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 170. Ekologik tizimlar

DTM тестирование онлайн | DTM test online