Ozbekistonning birinchi Qizil Kitobi qachon chop etiigan va u yoqoli

A) 1994-yil, 163, 301 tur
B) 1991-yil, 180, 200 tur
C) 1993-yil, 186, 205 tur
D) 1984-yil, 163, 301 tur
E) 1980-yil, 301, 163 tur

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online