Populyatsiya zichligi nima bilan olchanadi?

A) individlarning muayyan soni, ularning ozgarishi
B) populyatsiyaning egallagan joyi
C) populyatsiyaning yoshi va jinsi
D) populyatsiya individlarining qirilib ketishi
E) hajm birligida individiar soni bilan

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 170. Ekologik tizimlar

DTM тестирование онлайн | DTM test online