Ozbekiston Qizil kitobining hayvonlarga (1) va osimliklarga (2) bagi

A) 1-a, 2-b
B) 1-d, 2-a
C) 1-c, 2-d
D) 1-d, 2-b

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online