Quyidagi tariflarning qaysilari suniy ekosistemani tariflovchi mos

A) 1,4
B) 1, 2, 4
C) 5, 6
D) 1, 3, 6

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online