Agrotsenozlar tabiiy biogeotsenozlardan malum belgilari bilan farq qi

A) tez shakllanadi
B) oziq moddalarning sezilarli qismi ekologik sistemani tark etadi
C) tabiiy tanlash tasiri sussaygan
D) oziq zanjirlarida energiya yoqolishi kuzatiladi

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online