Suksessiyaga tarif bering (a) va ularning nechta turi (b) mavjud?

A) a - turgun oz-ozidan yangilanadigan biogenez; b -1
B) a - biogenezning hosil bolish jarayoni; b-2
C) a - bir biogeotsenozning boshqa biogeotsenoz bilan almashinuvi; b - 1
D) a - turgun emas, oz ozidan yangilanadigan biogeotsenoz; b-2

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online