Ekosistemalar nimasiga kora tabiiy va suniy xillarga ajratiladi?

A) tuzilishiga kora
B) joylashishiga kora
C) tabiat bilan bogliqligiga kora
D) kelib chiqishiga kora

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online