Togri malumotni oz ichiga olgan javobni korsating.

A) Xemosintezlovchi bakteriyalar - redutsentlar
B) parazit osimliklar- konsumentlar
C) barcha yuksak osimliklar osimliklar -produtsentlar
D) tuproqda yashovchi hayvonlar-redutsentlar

:

: Biologiya
: 170. Ekologik tizimlar

DTM | DTM test online