Tirik moddaning konsentratsiyalash funksiyasini aniqlang.

A) atrof-muhitda tarqalgan kimyoviy elementlarning toplanishi
B) ozgaruvchan valentlikka ega bolgan kimyoviy elementlarning aylanishini taminlash
C) organizmlaming hayot faoliyati davomidagi kimyoviy jarayonlarni taminlash
D) organizmlaming olimidan keyingi faoliyatidagi kimyoviy jarayonlarni taminlash
E) togri javob yoq

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online