Atmosferada C02 ning kopayishi nimaga sabab bolmoqda?

A) Yer yuzasi haroratining kotarilishiga
B) suvda azot va fosforning ortishiga
C) haroratning pasayishiga
D) suvotlarning qirilib ketishiga
E) barcha javoblar togri *

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online