Tirik organizmlar kop miqdorda bor, ohak kabi jinslarni hosil qiladi.

A) gaz almashinishi
B) oksidlanish-qaytarilish
C) konsentratsiyalash
D) biokimyoviy
E) degidratlanish

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online