Biogen migratsiyada qatnashuvchi organizmlarni qanday guruhlarga ajrat12. (01-10-59) Biogen migratsiyada qatnashuvchi organizmlarni qanday guruhlarga ajratish mumkin. 1) produtsent; 2) konsument; 3) redutsent; 4) plankton; 5) fitoplankton; 6) bentos; 7) zooplankton. A) 1,2,3 B)2,3,4 C)3,4,5
D) 4, 5, 6
E) 5, 6, 7

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online