Denitrifikatsiya deb nimaga aytiladi?

A) nitratlarning tuganak bakteriyalar tasirida toplanishiga
B) nitratlarning bakteriyalar tomonidan elementar azotgacha qaytarilishiga
C) yashin paytida azotning kislorod bilan birikib, azot (IV) oksid hosil qilishiga
D) nitrat tuzlarining osimliklar tomonidan Ozlashtirilishiga
E) C, D

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online