Azotning asosiy massasi suvga va tuproqqa qanday otadi?

A) tirik organizmlarning havo tarkibidagi azotni fiksatsiyalashi natijasida
B) tuproqdagi nitrat tuzlarining parchalanishi natijasida
C) oqsillar metabolizmi natijasida
D) oqsil, nuklein kislotalarning parchalanishi natijasida
E) A, В, C

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online