Atmosferada erkin kislorodning ortib borishi nimaga sabab boldi?

A) aerob nafas oluvchi va kop hujayralilar ortadi
B) anaerob nafas oluvchi va kop hujayralilar ortadi
C) suvotlar va baliqlar kamayadi
D) suvotlar va mikroorganizmlar nobud boladi
E) yuksak hayvonlar kamayadi

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online