Akademik ... fikricha, kagi miqdorning cheksizligini taminlashning b

A) Sukachyov
B) Lamark
C) Zyuss
D) Vilyams

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online