Azotni atmosferaga erkin holda ajratilishi qanday nomlanadi?

A) azotfiksatsiya
B) nitrifikatsiya
C) ammonifikatsiya
D) denitrifikatsiya

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online