Qaysi jarayonlar azotning (a) va uglerodning (b) davriy aylanishini ta

A) a-1,4, 6, 7; b-3, 4, 5,8
B) a-2, 3, 6, 9; b-1,4, 7,8
C) a-1,4, 5, 8; b-2, 3, 5,9
D) a-2, 4, 6, 7; b-1,3, 6,9

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online