Azotning davriy aylanishini taminlovchi jarayonlarni aniqlang. 1) tir

A) 1,4, 5,8

61. (v15-118-5) Azotning davriy aylanishini taminlovchi jarayonlarni aniqlang. 1) tirik organizmlaming nafas olishi; 2) dukkakli osimliklar tomonidan nitratlarning ozlashtirilishi; 3) chirituvchi bakteriyalar yordamida oqsillarning parchalanishi; 4) fotosintez; 5) toshkomirning yonishi; 6) denitrifikatsiya; 7) inson amaliyotida peft mahsulotlaridan foydalanish; 8) torflardan amaliyotda foydalanish; 9) ammonifikatsiya. A) 1,4, 5,8 B) 1,4, 6, 7 C)2,4, 5, 7
D) 2, 3,6, 9

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online