Biosfera haqidagi qaysi malumot notogri ekanligini aniqlang.

A) Biosferadagi modda va energiyaning biotik davriy aylanishi.faqat mikroorganizmlar ishtirokida kechadigan parchalanish reaksiyalarining toplamidir
B) Biosferaning eng yuqori chegarasida noqulay sharoitga ota chidamli aeroplanktonlar uchraydi
C) Biosfera - tirik organizmlar yashaydigan, ular faoliyati natijasida tinmay ozgaradigan sayyoramiz qobigining bir qismidir
D) Sayyoramizda yashaydigan hamma tirik organizmlaming yigindisi biosferaning tirik moddasini tashkil qiladi

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online