Bakteriyalar tomonidan nitratlarning hosil qilinishi (a) va parchalani

A) a - nitrifikatsiya; b - denitrifikatsiya
B) a - ammonifikatsiya; b - nitrifikatsiya
C) a - denitrifkatsiya; b - azotfiksatsiya
D) a - ammonifikatsiya; b - denitrifikatsiya

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online