Biosfera togrisidagi togri fikrni korsating.

A) modda va energiyaning biogen migratsiyasi barcha tirik organizmlar ishtirokida roy beradi.
B) biosfera - bu litosferaning hayot tarqalgan qobigi bolib, ularning hayot faoliyati natijasida doimo ozgarib turadi.
C) biosferaing eng yuqori qobiqlarida juda chidamli mikroorganizmlar va bentos organizmlar uchraydi.
D) sayyoramizda yashaydigan osimliklar va hayvonlar biosferaning tirik moddasini hosil qiladi.

:

: Biologiya
: 171. Biosfera talimoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM | DTM test online