Quyidagilardan qaysi biri yer qobigi hisoblanmaydi?

A) litosfera
B) rizosfera
C) noosfera
D) biosfera

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 171. Biosfera ta’limoti. Biosferada modda va energiya almashinuvi

DTM тестирование онлайн | DTM test online