Tabiatni muhofaza qilish maqsadida xalqaro dastur tuzilgan. Ana shu da

A) Biosfera va inson
B) Biosfera va biogeotsenoz
C) Biosfera va tabiat muhofazasi
D) Biosfera va Qizil Kitob
E) Biosfera va tabiat

:

: Biologiya
: 172. Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez, noogenez, noosfera

DTM | DTM test online