Biosferaning 3-bosqichi qanday kuch tasirida rivojlanishini aniqlang.

A) hozirgi zamon odamlari tasirida
B) avtotrof va geterotrof organizmlar tasirida
C) yuksak organizmlar tasirida
D) issiqqonli organizmlar tasirida
E) mikroorganizmlar tasirida

:

: Biologiya
: 172. Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez, noogenez, noosfera

DTM | DTM test online