Evolyutsiyasining biosfera birinchi bosqichi qaysi era va davrda * tug

A) paleozoy, devon
B) paleozoy, kembriy
C) mezozoy, yura
D) paleozoy; perm

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 172. Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez, noogenez, noosfera

DTM тестирование онлайн | DTM test online