Quyidagi olimlarning fanga qoshgan hissalarini mos ravishda juftlang.

A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
B) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a
C) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c
D) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 172. Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez, noogenez, noosfera

DTM тестирование онлайн | DTM test online