Biosfera evolutsiyasining biogenez bosqichida sodir bolgan jarayonlarn

A) Biogen moddalarning sun’iy ravishda davriy aylanishi
B) Insoniyat jamiyatning kelib chiqishi rivojlanishi
C) Avtotrof organizmlarning kelib chiqishi
D) atrof muhitning sanoat chiqindilari bilan ifloslanishi

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 172. Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez, noogenez, noosfera

DTM тестирование онлайн | DTM test online