Qaysi javobda prokariot organizmlarni, azotning biologik aylanishida,

A) ammonifiksatsiyalovchi bakteriyalar -sianobakteriyalar -nitrat hosil qiluvchi bakteriyalar - nitrit hosil qiluvchi bakteriyalar -denitrifikatsiylovchi bakteriyalar
B) azotobakteriya - ammonifikatsiylovchi bakteriyalar - nitrit bakteriyalar - nitrat , bakteriyalar - denitrifikatsiyalovchi bakteriyalar
C) agrobakteriya - denitrifikatsiyalovchi bakteriyalar - nitrit bakteriyalar - nitrat bakteriyalar - ammonifikatsiyalovchi bakteriyalar
D) tugunak bakteriyalar - nitrat bakteriyalar -nitrit bakteriyalar - denitrifikatsiyalovchi bakteriyalar - ammonifiksatsiyalovchi bakteriyalar

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 172. Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez, noogenez, noosfera

DTM тестирование онлайн | DTM test online