Qoriqxonalar qanday joylar hisoblanadi?

A) tabiiy jarayonlarning borishiga odam tasir qilishiga yol qoyilmaydigan territoriyalar
B) odam tasirida turlarning soni kamayib borayotgan territoriyalar
C) vaqtincha ov qilish man etilgan territoriyalar
D) turlar muhofazasi uchun ajratilgan territoriyalar
E) odam tasiri natijasida tabiati ozgarib borayotgan joylar

:

: Biologiya
: 173. Odam evolyutsiyasi. Odamning bisferaga tasiri

DTM | DTM test online