Atmosferaga qaysi moddalarning kop otishi ozon qatlamining yupqalanish

A) vodorod sulfid
B) azot (II) oksid, freon
C) simob, vodorod sulfid
D) is gazi, karbonat angidrid
E) karbonat angidrid, ozon

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 173. Odam evolyutsiyasi. Odamning bisferaga ta’siri

DTM тестирование онлайн | DTM test online