Osimlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy

A) asosiy prinsiplar
B) inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va burchlari
C) jamiyat va shaxs
D) mamuriy-hududiy va davlat tuzilishi
E) davlat hokimiyatining tashkil etilishi

:

: Biologiya
: 173. Odam evolyutsiyasi. Odamning bisferaga tasiri

DTM | DTM test online