Biosfera va inson dasturining vazifalarini belgilang. 1) ekologik to

A) 1,4, 5
B) 1, 3, 4
C) 2, 4, 5
D) 1,2,3
E) 2, 3, 5

:

: Biologiya
: 173. Odam evolyutsiyasi. Odamning bisferaga tasiri

DTM | DTM test online