Qoriqxonalarda birorta hayvon turini kopaytirish uchun ... hisobga oli


9. (04-1-708) Qoriqxonalarda birorta hayvon turini kopaytirish uchun ... hisobga olinadi. 1) oziq; 2) hayvonlarning jinsi; 3) yoshi; 4) shu hayvonga zarar keltiruvchi boshqa hayvonlar orasidagi miqdoriy nisbat; 5) populyatsiyalar soni; 6) hayvonlar migratsiyasi; 7) tur belgilari. A) 1,2, 3, 4 B)2, 4, 5, 6
C) 1,3, 5, 7
D) 1,2, 6, 7
E) 3, 5, 6, 7

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 173. Odam evolyutsiyasi. Odamning bisferaga ta’siri

DTM тестирование онлайн | DTM test online