Quyidagilardan davlat (a) va biosfera (b) qoriqxonalarini belgilang. 1

A) a-2, 3, 4; b-5, 6
B) a-1,2,3,4, 6; b-5
C) a-1,2, 4; b-3, 6
D) a-2, 4, 6; b-3

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 173. Odam evolyutsiyasi. Odamning bisferaga ta’siri

DTM тестирование онлайн | DTM test online