Qaysi oilalarning gullari kallakcha topgulda joylashgan?

A) shoradoshlar qovoqdoshlar
B) burchoqdoshlar ziradoshlar
C) murakkabguldoshlar karamdoshlar
D) bugdoydoshlar ziradoshlar

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online