Quyida berilgan osimliklarning qayerda osishini va qaysi oilaga mansub

A) 1-c-lll; 2-c-l; 3-c-lll; 4-d-ll; 5-e-l; 6-a-l
B) 1-b-IV; 2-a-1; 3-d-ll; 4-c-lll; 5-c-lll; 6-c-l
C) 1-c-IV; 2-b-IV; 3-a-lll; 4-c-l; 5-a-ll; 6-d-ll
D) 1-a-ll; 2-d-ll; 3-c-l; 4-a-ll; 5-c-lll; 6-b-IV

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online