Osimliklarning xususiyatlarini mos ravishda juftlab korsating. 1) xolm

A) 1-a, 2-d, 3-c, 4-b
B) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d, 5-d
D) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-a

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online