Kamxastak (I) va tobulgi (II) ning hayotiy shakli, oilasini juftlang.

A) 1-1,6,11-2, 6

57. (v12z-117-8) Kamxastak (I) va tobulgi (II) ning hayotiy shakli, oilasini juftlang. 1) daraxt; 2) buta; 3) yarimbuta; 4) gulxayridosh; 5) ituzumdosh; 6) ranodosh. A) 1-1,6,11-2, 6 B) I-2, 6, 11-1,6 C)l-2,5,ll-1,4
D) 1-1,5,11-2, 6

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online