Quyidagi osimliklarning gultojbarglari rangini aniqlang. 1) namatak;

A) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a
B) 1-b,2-c,3-d,4-a
C) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c
D) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online