Ozbekiston Qizil Kitobiga kiritilgan osimliklarni belgilang.

A) sallagul, chakanda
B) xolmon, shirach
C) rovoch, xolmon
D) rovoch, chakanda

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online