Oilalarni ularning vakillari hamda mevalari qanday turda ekanligi bila

A) I-2, 5-b; 11-1, 3-c; lll-4-а; IV-6-е
B) I-2, 5-b; 11-1,4-a; lll-3-с; IV-6-с
C) I-2, 5-b; 11-1,4-d; lll-3-е; IV-6-е
D) l-2-b; 11-1, 5-d; lll-3-с; IV-6-b

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online