Ozbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan, magnoliyasimonlar

A) oksitrops, shirach
B) xolmon, oksitrops
C) anzur piyozi, karrak, tangaot
D) Olga sorbariyasi, tabiiy holda osuvchi tok

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online