Kartoshkagul (a) va kartoshka (b) uchun mos keluvchi malumotlami juft

A) a-1, 3,4; b-2, 4, 5
B) a-2, 4, 5; b-1,2, 6
C) a-2, 5, 6; b-1,2, 6
D) a-1,2, 6; b-2, 3,6

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online