Baliqkoz (a), baqachanoq (b) va leyshmaniya (c)ga tegishli malumotlar

A) a-4, b-6, c-2
B) a-4, b-6, c-5
C) a-5, b-3, c-6
D) a-3, b-1, c-2

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online